Adviezen veilig slapen

Veilig Slapen bundelt tips voor veilige zorg voor een baby tot de leeftijd van 2 jaar. De aanbevelingen berusten uitsluitend op langs wetenschappelijke weg verworven inzichten. Niemand kan het risico dat een baby onverwacht overlijdt helemaal wegnemen, maar ouders hoeft geen angst te worden aangejaagd. Het gaat om een klein risico dat door het opvolgen van preventieadviezen tot een zeer laag niveau kan worden teruggebracht.