Preventieve Middelen

Onder dit tabblad komen enkele preventieve middelen te staan, begrijp goed: PREVENTIEVE middelen.

Het is niet omdat je deze middelen hebt, dat al het risico volledig verwijderd is. Het risico is er nog steeds op het fenomeen wiegendood maar véél minder!

De risico’s worden als het ware beperkt!