Dekbed

Het gebruik van een dekbed wordt wegens de hoge isolerende waarde afgeraden om het risico op wiegendood te
vermijden. Het kind loopt ook een groot risico om onder het dekbed weg te glijden en te verstikken.

Omschrijving
Het woord ‘dekbed’ omvat hier zowel de donsdeken als het dekbed.
Risico
Wiegendood en verstikking.

Het gevaar van een dekbed zit in zijn hoge thermisch isolerende
waarde, omdat een hoeveelheid lucht als het ware
gevangen zit tussen de verschillende lagen van het dekbed,
wat tot rebreathing en warmtestuwing kan leiden.
De warmteafgifte via het hoofdje wordt bemoeilijkt als een
kind met het hoofd onder het dekbed komt te liggen of op
zijn buik ligt. Warmteafgifte in buikligging is 60% minder
dan in rugligging 160. Daardoor stijgt de lichaamstemperatuur
en verwijden de bloedvaten in een poging om weer
af te koelen. De bloeddruk daalt en het hart moet dit
compenseren door harder te pompen. Het hart wordt (te)
zwaar belast.
De Jonge wijst ook op het gevaar van verstikking door
rebreathing bij dekbedden als de baby er met zijn gezicht
tegenaan of eronder komt te liggen