Herstel

Om het verlies van een kind te kunnen verwerken, moet een lang proces doorgemaakt worden. Rouwen is een natuurlijke reactie op verlies. Het is eigenlijk het werk dat moet worden verricht om het verlies te boven te komen.
Zwaar werk dat lange tijd alle energie opeist. Uiteindelijk zal een rouwproces leiden tot een fase van herstel. De gevoelens worden minder kwellend, de scherpte gaat er af. De golven van emoties komen geleidelijk minder vaak voor en worden minder intens, maar kunnen met kracht terugkeren op feest- en verjaardagen of op de datum waarop het kind is overleden. Het gebeurt ook wel eens dat de gevoelens uit de beginfase later weer terugkomen. Dit hoort bij het rouwproces.

Cleiren(1991) noemt de taken die horen bij rouwen en die nodig zijn voor herstel:
– de werkelijkheid onder ogen zien;
– ervaren en uiten van pijnlijke emoties;
– moduleren van pijnlijke emoties;
– herdefiniëren van de band met de overledene;
– handhaven en aanpassen van het sociale netwerk;
– handhaven van een positief zelfbeeld;
– hervinden van lichamelijk en psychisch welzijn.