Niet beïnvloedbare risico-factoren

Niet of nauwelijks te beïnvloeden risicofactoren
Geen of geringe invloed hebben ouders op de onderstaande factoren:

  • Het mannelijk geslacht.
  • Vroeggeboorte en/of te laag geboortegewicht.
  • Meerling zijn.
  • Jeugdig moederschap en gevorderde rangorde in het gezin.
  • Infecties.
  • Tot etnische minderheid behoren.
  • Ongunstige sociale omstandigheden.
  • Postpartum depressie.