Praktische aanbeveling

Voor hulpverleners en andere betrokkenen zijn de volgende aanbevelingen van belang:
Wat niet te doen:
– laat je eigen gevoel je niet weerhouden om naar een rouwende ouder toe te gaan;
– vermijd hen niet;
– vertel niet dat jij weet wat ze voelen en dat het al weer wat beter lijkt te gaan;
– oordeel niet over gevoelens;
– vertel niet hoe ze zich moeten voelen;
– vermijd niet de naam van de baby te noemen;
– zeg niet dat ze tenminste nog meer kinderen hebben of nog een kind kunnen krijgen;
– zeg niet dat ze dankbaar moeten zijn voor de andere kinderen;
– probeer niet iets positiefs te zien in het overlijden;
– kom niet met de laatste theorieën over wiegendood.

 

Wat wel te doen:
– toon je oprechte medeleven;
– wees beschikbaar door te luisteren;
– vertel dat je meeleeft;
– geef ruimte om zoveel mogelijk verdriet te uiten als men wil;
– moedig aan geduld te hebben en niet teveel bezig te zijn met dingen die ‘zo horen’;
– praat over de geliefde eigenschappen van de baby;
– geef aandacht aan de (eventuele) andere kinderen;
– benadruk dat de baby alle mogelijke zorg heeft gehad;
– zeg dat je het moeilijk vindt om je gevoel onder woorden te brengen, wanneer dit het geval is.