Samenwerking

Dit zijn de organisatie’s die hun informatie/hulp delen met ons!

Om jullie een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het fenomeen wiegendood weer te geven.

 • Vlaamse beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (Care For Life)
 • AEROSLEEP
 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • Consument & Veiligheid: www.kindveilig.nl
 • Stichting onderzoek & preventie zuigelingensterfte: www.veiligslapen.info
 • Stichting wiegendood: www.wiegendood.nl
 • Wetenschappelijk instituut voor Volksgezondheid

 

Van deze diensten/personen hebben wij onderzoeken toegestuurd gekregen:

 • Centrum ter preventie en diagnose van wiegendood UZ Gasthuisberg Leuven
 • Centrum voor diagnose van het risico op wiegendood UZ Gasthuisberg Leuven
 • Polysomnografie en thuismonitoring van zuigelingen voor de preventie van wiegendood (Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg)
 • JGZ-richtlijn Preventie Wiegendood (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 • HANDELINGSPROTOCOL NA WIEGENDOOD VAN DE LANDELIJKE WERKGROEP
  WIEGENDOOD
 • Preventie van wiegendood bij zuigelingen (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid)
 • Zorg voor het volgende kind na een wiegendoodkind, een begeleidingsprogramma (TNO Kwaliteit van Leven, b Landelijke Werkgroep Wiegedood)

 

Op deze testresultaten zijn wij dus in afwachting:

 • Testresultaat van AEROSLEEP

  TÜV Rheinland (Duitsland) testte de luchtdoorlaatbaarheid.

 • Testresultaat van AEROSLEEP

  RAM Consulting (VSA) testte het gevaar op verstikking.

 • Testresultaat van AEROSLEEP

  TNO Industrie en Techniek (Nederland) testte het gevaar op rebreathing (= herinademen van CO2)