Hulpverlening

De hulpverlener die zich met wiegendood bezighoudt, dient te beschikken over een zekere ‘specialistische kennis’. Dit is kennis over de
factoren die samenhangen met wiegendood en de ontwikkelingen binnen de wetenschap en de media. Juist omdat wiegendood lang een mysterie is geweest en bij de omgeving soms ook verdenking bestaat over de gebeurtenis (“een kind gaat toch niet zomaar dood?”) is het belangrijk over kennis te beschikken die gebaseerd is op degelijk onderzoek.

Hulpverleners hebben in de praktijk geleerd wat hun cliënten tijdens hun verwerkingsproces meemaken. Dit wordt wel ‘communicatieve kennis’ genoemd.
Hulpverleners die werkzaam zijn binnen de algemene voorzieningen zijn niet altijd op de hoogte van alle problemen en achtergronden van een onderwerp als wiegendood. Dit betekent dat de specifieke instelling de taak heeft de algemene voorziening van informatie te voorzien. Uit het aantal gezinnen dat vanuit
het WKZ verwezen is, blijkt dat specifieke hulpverlening de algemene hulpverlening op haar beurt nodig heeft. Wederzijds overleg en goede contacten tussen de verschillende instellingen zijn voorwaarden voor hulpverlening op maat voor ouders wiens baby overleden is aan wiegendood.