Kinderopvang

Ouders vinden het vaak moeilijk om de zorg van deze volgende baby uit handen te geven aan anderen, bijvoorbeeld omdat de moeder weer gaat werken. Dan kan het nodig zijn de baby naar de kinderopvang te brengen. Het is dan goed om te weten dat er een protocol is ontwikkeld specifiek voor de kinderopvang.
Hierin zijn duidelijk alle preventieve maatregelen opgenomen en dit protocol is op te vragen bij de Stichting Wiegedood. Het besef dat de kinderdagopvang goed op de hoogte is van de richtlijnen ter preventie van wiegendood, en deze ook toepassen, kan ouders geruststellen bij het tijdelijk overdragen van hun dierbaarste bezit aan een andere verzorger.