Wiegendood een traumatische gebeurtenis

Het verlies van een kind is een traumatische gebeurtenis. Wanneer ziekte voorafgaat aan het overlijden, kunnen ouders zich voorbereiden op de naderende dood en afscheid nemen van hun kind. Maar ouders van wie een voorheen gezond kind plotseling sterft, hebben geen voorbereidingstijd en de reacties op het verlies zijn vaak hevig en intens (Van den Berg, 1997). In deze bijdrage wordt theoretische achtergrondinformatie gegeven over dit acute verlies en wordt nader ingegaan op posttraumatische stressreacties en het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bovendien worden gegevens gepresenteerd uit onderzoek naar de psychologische gevolgen van wiegendood bij 80ouderparen die dit hebben meegemaakt. Daarna volgt een meer praktische beschrijving van alle facetten die belangrijk zijn voor hulpverleners die met een dergelijk trauma te maken krijgen en wordt beschreven wat er met de getroffen ouders en andere nauw betrokkenen gebeurt. Dat kan wellicht de kennis, het inzicht en het begrip vergroten bij degenen die hulp bieden, waardoor deze adequaat en effectief is. Tenslotte is de eerste opvang na een traumatische gebeurtenis bepalend voor de verwerking ervan.