Wiegendood

Wit, zacht en stil, terwijl alles op nieuw leven wijst.
De nacht als een stille moordenaar.
Een zon die naar binnen schijnt.
Niets beweegt, de dood zwijgt.

 

Het streven naar een veilige leefwereld voor het jonge kind van 0 tot 3 jaar is een van de kerntaken waarmee het agentschap Kind en Gezin begaan is. Als onderdeel van een veilige leefwereld focussen we in dit wetenschappelijk dossier op het veilig slapen. We behandelen hierin het luik veilig slapen voor kinderen van 0 tot 3 jaar: wiegendoodpreventie; preventie van ongevallen door het creëren van een veilige slaapomgeving en het informeren over veilige kinderartikelen, waardoor ongevallen en overlijden tijdens de slaap mede kunnen worden voorkomen.

Slapen is voor het jonge kind van levensbelang. Het is bv. noodzakelijk voor de verdere rijping van het zenuwstelsel. Tijdens de slaap wordt nieuwe energie
opgedaan en vindt er herstel plaats van de lichamelijke, emotionele en verstandelijke inspanningen. Het ontwikkelen van een slaappatroon in een veilige
slaapomgeving is dan ook essentieel. De ontwikkeling van een slaappatroon is niet enkel afhankelijk van kindfactoren (bv. slaapbehoefte, biologische aanleg, …),
maar is ook onderhevig aan ouder- en gezinsfactoren (bv. stress, relatieproblemen, …) en omgevingsfactoren (bv. huisvesting). Leerprocessen spelen een belangrijke
rol in de ontwikkeling van dit slaappatroon. Het bieden van structuur en regelmaat (bedtijdrituelen en vaste slaaptijden, afgestemd op de behoefte van het kind en
in een ontspannen kader, …) is een belangrijke positief beïnvloedende factor in de ontwikkeling van het slaappatroon.

Deze website is opgebouwd uit een wetenschappelijk dossier die werd opgebouwd uit 3 hoofdstukken: • Wiegendoodpreventie (hoofdstuk 1) • Preventie van ongevallen (hoofdstuk 2) • Veilige kinderartikelen in de slaapomgeving (hoofdstuk 3) In hoofdstuk 1 wordt wiegendood vanuit medische invalshoek benaderd. De pathofysiologie van wiegendood wordt toegelicht en er wordt ruim aandacht besteed aan de risicofactoren op 3 niveaus (kind-, ouder- en omgevingsniveau) waardoor meteen de preventiemaatregelen gesitueerd zijn. Hoofdstuk 2 handelt over de ongevalsmechanismen. En in hoofdstuk 3 ten slotte geven we informatie en tips over de keuze en het gebruik van veilig materiaal.