SIDS / Wiegendood

Wiegendood is een algemene term voor het overlijden van kinderen in de wieg. De term wijst niet naar de oorzaak van het overlijden, maar wel naar de omstandigheden waarin de baby overlijdt, namelijk in de wieg. De benaming zegt meteen ook iets over de leeftijd van de getroffen baby’s namelijk tussen de 3de en de 52ste levensweek.

Vóór de 3de en na de 52ste levensweek komt wiegendood minder voor. Wanneer gesproken wordt over wiegendood, doelt men meestal op het Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) of het syndroom van het plots overlijden van een baby. Wiegendood en SIDS zijn niet volledig synoniem, maar worden vaak als synoniemen gebruikt.