Bedrand beschermers

Bedrandbeschermers en stootkussens zijn risicovol en niet echt noodzakelijk. Ze kunnen dus beter vermeden worden.

Omschrijving

Bedrandbeschermers zijn doeken die op de markt worden aangeboden ter opsmuk van het bed of de wieg of ter
bescherming van zuigelingen tegen tocht als ze in de box liggen. Sommige ouders menen de bedrandbeschermers
en stootkussens te moeten gebruiken om te voorkomen dat hun actieve kind zich in bed zou stoten aan de spijlen.
Stootkussens zijn gecapitonneerde spreien of kussen (minder voorkomend in onze streken) die zowel aan het
hoofd- en voeteneinde als aan de zijkanten van het bed worden gelegd.

Risico

Verstikking.

 

Een baby kan door bedrandbeschermers of stootkussens belemmerd worden om te ademen. Het nat worden ervan
door transpiratie of braaksel kan de ademweerstand nog vergroten.