Schapenvacht

Het gebruik van een schapenvacht is af te raden in de slaapsituatie.

Risico

Verstikking.

 

Schapenvachten houden een verhoogd gevaar in voor verstikking (rebreathing) omdat ze geen lucht doorlaten als
het kind er met zijn gezicht op gaat liggen. In 1998 stelde men in Nieuw-Zeeland vast dat overlijden in buikligging vaak voorkwam bij kinderen die op een schapenvacht sliepen. Bij het onderzoek in 2006 naar risicofactoren voor kinderen met wiegendood ontdekten Thompson en collega’s dat het gebruik van een schapenvacht geassocieerd werd met een groter risico op wiegendood in de buikligpositie.