Doel van een slaaponderzoek

Doel van het onderzoek

Bij een slaaponderzoek worden onder meer de slaap, het hartritme en de ademhaling van de slapende baby gecontroleerd. Het doel van het onderzoek is om mogelijke stoornissen in baby’s ademhalingspatroon of belangrijke dalingen in het hartritme te traceren.